Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam študijného oddelenia

Študenti, ktorí neuspeli na štátnej skúške, sa zapíšu do vyššieho (nadštandardného) roka štúdia. Zápis sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako zápis do vyššieho roka štúdia.  Prosíme študentov, aby si vytvorili zápisný list v AISe podľa postupu zápisu študentov na AR 2016/2017.

07.06.2016