Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky dotazníkov

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti FSV,

dovoľte mi, aby sme  sa poďakovali vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do vyhlásených dotazníkov. Dávame možnosť zamestancom a študentom fakulty vyjadriť svoj názor na kvalitu vzdelávania a procesy s ním spojené. Výsledky, ktoré zverejňujeme na internete, predstavujú kvantitatívne vyhodnotenie vašich názorov.

​Ing. Eva Čapošová

 

 

 

22.06.2016