Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vytvorenie zápisného listu

Milí študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali o ozname študijného oddelenia.

Vytvorenie zápisného listu sa netýka študentov FSV UCM, ktorí sa v akademickom roku 2016/2017 zapíšu do prvého roka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

Žiadame uchádzačov, ktorí si už vytvorili zápisný list v AISe, aby si ho odstránili, pretože zápisný list pre 1. rok štúdia 2016/2017 vytvára študijné oddelenie po zápisoch.

01.07.2016