Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV

 

KANDIDÁTI DO ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI

Akademického senátu Fakulty sociálnych vied

na funkčné obdobie 2016-2019

 

Akademický senát FSV  oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV na funkčné obdobie 2016-2019 v doplňujúcich  voľbách dňa 26. septembra 2016 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV:

1.      Čemez Alexander, PhDr. PhD.

2.      Mikuš Dalibor, Mgr.

3.      Slovák Peter, PhDr. PhD.

 

Kandidáti do študentskej časti AS FSV:

1.      Frimmel Róbert, Mgr.

2.      Habánik Tomáš, PhDr.

3.      Machyniaková Lenka, PhDr.

4.      Mihál Pavol, Mgr.  

5.      Tomášiková Andrea, Bc.

 

 

Trnava,  dňa  06. septembra  2016                                                                                                

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka AS FSV UCM

23.09.2016