Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM

 

KANDIDÁTI FSV UCM DO ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI

Akademického senátu UCM  V TRNAVE

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave  vo  voľbách dňa 26. septembra 2016 za FSV UCM kandidujú:

 

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS UCM:

1.      Bočáková Oľga, doc. PhDr. PhD.

2.      Machyniak Ján, PhDr. PhD.

3.      Osuská Jana, Ing.

4.      Švikruha Martin, PhDr.

 

 

Kandidáti do študentskej časti AS UCM:

1.      Machyniaková Lenka, PhDr.

2.      Meluš Matúš, Mgr.

 

 

 

Trnava,  dňa  06. septembra  2016

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka AS FSV UCM

23.09.2016