Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram fakultných dní pre študentov denného štúdia všetkých študijných programov

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 27. septembra – 29. septembra 2016 sa pre študentov denného štúdia všetkých študijných programov uskutočnia Fakultné dni FSV UCM. Počas nich nebude prebiehať výučba na dennom štúdiu, avšak študenti jednotlivých ročníkov a študijných programov sa dozvedia informácie o rozdelení do študijných skupín, do jednotlivých jazykových skupín, nových podmienkach po komplexnej akreditácii pre úspešné ukončenie (absolvovanie) štúdia, podmienkach a termíne podania si žiadosti o IHŠ, dôležitých termínoch počas akademického roka 2016/2017.

Účasť na fakultných dňoch je povinná a žiaduca, nakoľko bude realizovaná prezenčná listina, tak ako na prednáškach a seminároch.

Presný harmonogram fakultných dní je uvedený nižšie.

 

Dokumenty:
   Harmonogram 
28.09.2016