Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

 

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na mimoriadnom  zasadnutí, dňa 15. júna 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej komory Akademického senátu FSV (AS FSV) a tiež voľbu zástupcov FSV v akademickom senáte univerzity (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 v čase od 10,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Jana Machatová, Katarína Procházková, PhDr. Tomáš Bečár.

 

 

                                                                                                                                   doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

                                                                                                                                        predsedníčka  AS FSV UCM

23.09.2016