Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Neformálne stretnutie so študentmi

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme vás informovali, že dňa 9.11. 2016 (v stredu) sa v miestnosti BU-2 o 14.30 hod. uskutoční neformálne stretnutie s prodekankou pre sociálne záležitosti a vzťahy so študentmi PaedDr. Monikou Orlíkovou, PhD., na ktoré Vás srdečne pozýva. Cieľom stretnutia bude voľná diskusia týkajúca sa problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu Vášho doterajšieho štúdia v oblasti:

  • - poskytovania štipendií
  • - problémov s ubytovaním
  • - záujmovej činnosti
  • - vzájomnej komunikácii pedagóg - študent
  • - problémy so socializáciou a iné

Na stretnutí sa budú hľadať možnosti ako vzniknuté problémy vyriešiť. Svoje pripomienky a otázky môžete posielať aj e-mailom na adresu: monika.orlikova@ucm.sk

04.11.2016