Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

5. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

 V podvečer 15. novembra 2016 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslávila 5. výročie svojho založenia. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pôsobí v akademickom prostredí vysokých škôl od roku 2011. Tento významný medzník vyvrcholil spoločenským večer, na ktorom sa po prvýkrát udelila Cena prof. Ladislava Macháčka významým osobnostiam, ktorí sa zaslúžili a aktívne participovali pri vzniku fakulty. Ocenenými boli doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. za zásluhy o vznik fakulty a garantovanie študijných programov politológia a verejná správa, prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. za výrazný podiel pri budovaní fakulty a študijného programu Sociálne služby a poradenstvo, doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. za zásluhy o vznik fakulty a vedenie akademického senátu fakulty v rokoch 2012-2015, prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. za výrazný podiel pri rozvoji fakulty a študijného programu Verejná politika a verejná správa, prof. Dr. Ryszard Czarny, PhD. za výraznú publikačnú činnosť a budovaní medzinárodného kreditu fakulty. Následne večer pokračoval predstavením opery Carmen v podaní Cigánskych diablov

 

Fotogaléria

 

24.11.2016