Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Poďakovanie

Súčasťou osláv 5. výročia vzniku FSV bolo po prvýkrát aj odovzdávanie Cien prof. Ladislava Macháčka. Pozornejší z vás si nepochybne všimli zaujímavý dizajn ocenení. Pochádzajú z dielne mladej výtvarníčky Veroniky Rusňákovej, ktorej by sme aj touto cestou chceli poďakovať. Veronika je rodáčka z Trnavy. Vyštudovala výtvarné umenie na UKF v Nitre, kde ju viedol známy akademický maliar Jozef Dobiš. Je členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Slovenska, Výtvar...ného odboru Matice slovenskej a spolu so Zuzanou Vrábelovou vydala knihu Krehké invencie. Jej krásne výtvory zo spekaného skla sú súčasťou mnohých výstav, vernisáží i kultúrnych podujatí. Našli si cestu do celého sveta, napr. Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Holandska, USA, Austrálie, Spojených arabských emirátov a pod. Budúci laureáti Ceny Ladislava Macháčka si taktiež jedno z nich odnesú. Viac informácií o jej osobnom živote, ale aj o jej tvorbe nájdete na webovej stránke http://www.veronikarusnakova.sk/, prípadne na facebookovej stránke "Veronika Rusňáková Skloart".

 

Fotogaléria

28.11.2016