Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Stretnutie s prof. PhDr. Martinom Potůčkom, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe

Vo štvrtok 15.12. 2016 sa uskutočnilo stretnutie so vzácnym hosťom, prof. PhDr. Martinom Potůčkom, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe, ktorý vystúpil s prednáškou na tému "Kríza vládnutia v EÚ a verejná politika". Ako uznávaný odborník a zakladateľ odboru verejná politika v ČR nám súčasne predstavil svoju najnovšiu publikáciu Verejná politika.

 

Fotogaléria

17.12.2016