Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyskúšaj si účasť na konferencii a staň sa doktorandom na FSV!

Chceš sa stať doktorandom už v nasledujúcom akademickom roku?
 

Máš jedinečnú možnosť presvedčiť o svojich kvalitách účasťou na konferencii "Prokletá část - Marginalizované oblasti sociálních věd." Organizuje ju redakčná rada študentského odborného časopisu Tmavomodrý svet a Ústav stredoeurópskych štúdií, Fakulty verejnej politiky, Sliezskej univerzity v Opave.


Konferencia sa uskutoční 14. marca 2017 v priestoroch ...Fakulty verejnej politiky, Sliezskej univerzity v Opave. Konferencia je interdisciplinárna a je určená pre akademických pracovníkov, ale aj pre študentov doktorandského, magisterského a bakalárskeho stupňa štúdia (predovšetkým odborov politológia, história, sociológia, filozofia, sociálna a kultúrna antropológia, gender studies, bezpečnostné štúdie, verejná správa, etnológia, politická geografia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá a ďalších príbuzných odborov).

Za účasť na konferencii sa neplatí žiadny poplatok a organizátori zaistia aktívnym účastníkom ubytovanie, občerstvenie v priebehu konferencie a symbolický príspevok na cestovné.

Bližšie informácie nájdete v prílohe alebo webových stránkach: http://www.tmavomodry-svet.cz/konference/

16.01.2017