Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel

 

Milí priatelia,

 

DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní z príjmov pre naše občianske združenie. Darovanie Vašich 2% nepredstavuje pre Vás výdavok navyše a Váš príspevok nám pomôže skvalitniť vzdelávací proces a vybavenie školy.

Občianske združenie FSV UCM je organizáciou, ktorá pomáha študentom a absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíjať vedomosti, schopnosti a talent. Pomáha a vytvára podmienky mladým ľuďom stať sa úspešnými.

Preto Vás prosíme, darujte nám 2% z Vašich daní. Váš dar nám pomôže dosiahnuť a realizovať naše plány a rozvíjať aktivity našich študentov. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a priazeň pri preukazovaní 2% z Vašich daní z príjmov za uplynulý rok 2016.

 

Finančné prostriedky získané z Vašich daní použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu:

- dobudovanie knižničných priestorov pre študentov,

- nákup odbornej literatúry pre fakultnú knižnicu,

- podporu študentov v rozvoji ich vedomostí, schopností a talentov,

- podporu projektov, ktorých úlohou je prepájanie teórie s praxou,

- usporadúvanie študentských vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí,

- realizáciu projektov podporujúcich školské a mimoškolské aktivity študentov v oblasti kultúry a športu.

 

Finančné prostriedky získané z poukázania 2% sa nám v uplynulom roku podarilo použiť na:

- tlač odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc a učebných textov

- zorganizovanie spoločenských, športových a prezentačných odborných podujatí

- dobudovanie knižničných priestorov pre študentov

 

Pripájame tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

V mene všetkých Vám ďakujem !

                                                                                                 doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

                                                                                      predseda Občianskeho združenia FSV UCM

 

 

 

Dokumenty:
  Vyhlásenie

 

 

13.02.2017