Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súhrn informácíí zo 7. zasadnutia AS FSV UCM

Dňa 17.1. 2016 sa pod vedením predsedníčky doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD., uskutočnilo 7. zasadnutie Akademického senátu FSV UCM, ktorého hlavnými bodmi boli voľby nových prodekanov a najmä úprava harmonogramu letného semestra akademického roku 2016/2017 s ohľadom na určenie nového termínu bakalárskych štátnych skúšok. Taktiež bola senátom schválená Smernica FSV o plagiátorstve, definujúca okrem iného povolenú mieru zhody záverečn...ých prác na úrovni 35%. Senátori odobrili aj zmeny názvov dvoch katedier - Katedry politológie a európskych štúdií - po novom sa mení na Katedru politických vied a Katedry verejnej politiky a verejnej správy - po novom nesie názov Katedra verejnej správy.

Dôležité závery zo 7. zasadnutia AS FSV UCM:

1) Riadny termín bakalárskych štátnych skúšok je možné vykonať v predsunutom dátume - v týždni od 29.5. 2017 - 2.6. 2017
2) Termín odovzdania kompletných verzií bakalárskych prác spolu s príslušnými dokumentami je 11.4. 2017
3) Schválenie Smernice FSV o plagiátorstve - povolená zhoda záverečných prác na úrovni 35%
4) Zvolenie nových prodekanov - prodekan pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť - PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.; prodekanka pre zahraničné vzťahy - PhDr. Edita Poórová, PhD.; prodekanka pre sociálne záležitosti a kvalitu - PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
5) Zmena názvu Katedry politológie a európskych štúdií - po novom Katedra politických vied; rovnako zmena názvu Katedry verejnej politiky a verejnej správy - po novom Katedra verejnej správy.

 

Fotogaléria

 

 

 

21.01.2017