Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,


Fakulta sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV si Vás týmto dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, ktorá sa uskutoční v dňoch  26. - 27. apríla 2017 v Holíči, Slovenská republika.
Všetky dôležité informácie ku konaniu konferencie nájdete v priložených dokumentoch.
 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka
​     Invitation
​     Prihláška
​     Registration
​     Program
​     Programme
20.04.2017