Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Letná vyšehradská škola

Združenie Willa Decjusza vás pozýva na Letnú vyšehradskú školu, ktorá je určená pre študentov a doktorandov. Projekt tvorí cyklus stretnutí pre študentov, doktorandov, mladých učiteľov a novinárov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska, ako aj susediacich krajín. Workshopy, prednášky a debaty venované politike, ekonomike a kultúre krajín V4 tvoria výnimočnú príležitosť spolupráce s výbornými expertmi a intelektuálmi.

Lajtmotív tohtoročnej edície, ktorá sa bude konať v dňoch 2.-15. júla 2017 v Krakove, tvoria heslá "tvorba", "inovácie" a "synergia".

Tento projekt, ktorého sa doteraz zúčastnilo viac ako 650 osôb, získal Medzinárodnú vyšehradskú cenu ministrov kultúry Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Podrobné informácie o štipendiu a dotácii sú prístupné na: www.visegradsummerschool.org a v prílohe môjho listu. Kandidáti sa môže prihlásiť on-line do 31. marca 2017.

 

Dokumenty:
  Call for aplications

 

 

23.03.2017