Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Interview Day a Table Talking

Dňa 5.4. 2017 v čase od 10.00 - 12.00 hod. sa uskutoční v Aule UCM na Bučianskej ul. (malá aula a vstupná chodba) Interview Day a Table Talking pre končiacich študentov magisterského stupňa štúdia v rámci všetkých fakúlt.

Zúčastnia sa ho firmy, ktoré budú prezentovať nielen svoju činnosť, možnosti uplatnenia a zamestnania, ale bude možná aj simulácia prijímacieho pohovoru.
Prineste si preto so sebou aj životopisy.

03.04.2017