Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

Milí absolventi,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave Vám i Vašim kolegom, absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v odboroch spoločenských a behaviorálnych vied, ponúka možnosť rozšíriť si svoju kvalifikáciu získaním titulu „PhDr.“ nielen v programe, ktorý ste priamo u nás vyštudovali, ale aj v príbuzných programoch.

 

 

 

 

03.04.2017