Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Spokojnosť občanov s klientskymi centrami preveria kontrolóri v spolupráci s univerzitou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce preveriť efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov pri postupnom zavádzaní Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Cieľom tohto programu je dosiahnuť zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušiť vybavovanie úradných záležitostí fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy. Kontrola bola otvorená v mesiaci marec a jej ukončenie je naplánované na koniec roka 2017.

V tejto súvislosti NKÚ SR v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave realizuje prieskum verejnej mienky formou dotazníka, za pomoci ktorého chce okrem iného zistiť spokojnosť občanov so zavedením klientskych centier. Zozbieranie dotazníkov bude zabezpečovať bezmála 120 študentov 1. ročníka Mgr. študijného programu Verejná správa vo viac ako troch desiatkach vybraných klientskych centier po celom Slovensku v termíne od 24.04.2017 do 28.04.2017.

Viac info TU

21.04.2017