Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vysvetlenie pre študentov tretieho bakalárskeho a druhého magisterského štúdia

Skúškové obdobie pre tieto skupiny študentov  počas letného semestra trvá od 19. 4. 2017 do 30. 6.2017. Tí študenti, ktorí uzatvoria svoje študijné povinnosti a prihlásia sa na štátne skúšky do 12. 5. 2017, sa môžu zúčastniť štátnych skúšok v máji, resp. júni 2017.
 
Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí si neuzavrú svoje študijné povinnosti do daného termínu, majú možnosť dokončiť svoje študijné povinnosti do 7.7. 2017 a môžu sa zúčastniť štátnych skúšok v mesiaci august 2017.
 
Študenti magisterského štúdia pri neuzavretí svojho štúdia do 12.5.2017 môžu svoje študijné povinnosti vykonať do konca júna 2017. Následne sa musia zapísať do 3.ročníka a prihlásiť sa na termín štátnej skúšky v akademickom roku 2017/2018, resp. dokončiť svoje študijné povinnosti. 
 
Skúškové obdobie letného semestra trvá od 19.4.2017 do 30.6.2017 a termíny skúšok sú povinní pedagógovia rovnomerne rozdeliť na celé skúškové obdobie. O tom, či študent bakalárskeho štúdia je zaradený do prvého alebo druhého termínu pre štátne skúšky rozhoduje výhradne jeho úspešnosť pri uzatvorení svojich študijných povinností. Ak by každý študent po odovzdaní svojej bakalárskej práce k 11. 4. 2017 bol automaticky zaradený do prvého termínu, potom by nemohol po 12.5.2017 vykonávať skúšky a nemal by možnosť ísť na štátne skúšky v auguste a musel by automaticky ísť do nadštandardného štúdia. 
 
 
30.04.2017