Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zápis študentov FSV UCM do ďalšej časti štúdia v AR 2017/2018

Dovoľujeme si vás informovať o postupe zápisu študentov FSV UCM do ďalšej časti štúdia v AR 2017/2018.

Zároveň vás informujeme, že dátum zápisu do vyššieho roka štúdia v AR 2017/2018 v AISe je predĺžený do 15.7.2017

 

Dokumenty:
  Postup

 

 

10.07.2017