Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 8. mieste v meraní kvality SCImago (SIR)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa za rok 2016 umiestnila na popredných miestach ratingovej inštitúcie SCImago (SIR)  v meraní kvality akademických a výskumných inštitúcií. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa umiestnila na 8. mieste spomedzi 13 univerzít, ktoré sa do tohto rebríčka dostali.

Ratingy inštitúcie SCImago (SIR) sú klasifikáciou akademických a výskumných inštitúcií zaradených do súhrnného ukazovateľa, ktorý kombinuje tri rôzne súbory ukazovateľov založených na výsledkoch výskumu, inovačných výstupoch a spoločenskom vplyve meranom ich viditeľnosťou na webe.

Indikátory merania sú rozdelené do troch skupín, ktoré majú odrážať vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky inštitúcií. SIR zahŕňa indikátory závislé a nezávislé od veľkosti inštitúcií, to znamená, že niektoré ukazovatele nie sú priamo ovplyvnené veľkosťou inštitúcií. Týmto spôsobom SIR poskytuje celkovú štatistiku vedeckých publikácií a iných výstupov inštitúcií, a zároveň umožňuje porovnanie medzi inštitúciami rôznych veľkostí. Treba mať na pamäti, že akonáhle sa konečný ukazovateľ vypočítal z kombinácie rôznych ukazovateľov (na ktoré bolo priradené iné váženie), výsledné hodnoty sa normalizovali na stupnici od 0 do 100.

Teší nás, že sa univerzita umietsnila na významom mieste rakingovej agentúry, čo znamená, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tnave je kvalitnou univerzitou v slovenskom akademickom priestore.

Link SCImago (SIR) TU

Link rankings  TU 

 

 

07.07.2017