Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajob dizertačných prác.

V piatok 25. augusta 2017, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

  • 9.00 hod. PhDr. Angelika Dudžáková, MPH – téma dizertačnej práce: Kvalitatívny rozmer prípravy na výkon profesionálnej opatrovateľskej činnosti.

 

V stredu 30. augusta 2017, v miestnosti BU 1 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa, študijný program Verejná politika a verejná správa:

  • 9.00 hod. PhDr. Katarína Baničová – téma dizertačnej práce: Kontrolný systém verejnej správy SR so zameraním na obecnú samosprávu SR,
  • 11.00 hod. Mgr. Michal Garaj – téma dizertačnej práce: Organizácia a riadenie komunitného plánovania sociálnych služieb v mestách SR,
  • 13.30 hod.Ing. Jana Novosáková – téma dizertačnej práce: Lokalizačné faktory v kontexte politík na podporu podnikania,
  • 15.30 hod. – PhDr. Mgr. Petr Janíček – téma dizertačnej práce: Politika hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskej únie ako prostriedok podpory podnikania v období 2007-2013.

 

Vo štvrtok 31. augusta 2017, v miestnosti BU 3 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry politických vied FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.6 Politológia, študijný program Európske štúdiá:

  • 9.00 hod. Mgr. Ingrid Borárosová – téma dizertačnej práce: Integračná politika Slovenskej republiky v komparácii vo vybraných krajinách Európskej únie.

 

Vo štvrtok 31. augusta 2017, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

  • 13.30 hod. PhDr. Tomáš Habánik – téma dizertačnej práce: Stratégie prežitia bezdomovcov v Trenčianskom kraji.


     
22.08.2017