Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Olympiáda o Európskej únii

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na Olympiádu o Európskej únii stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja a Olympiádu o Európskej únii stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014 a 2015.

Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 29.9.2017 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke fakulty www.fsvucm.sk. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku kvízovým otázkam.

Dňa 18.10.2017 sa uskutoční regionálne elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 25.10.2017. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Dňa 10.11.2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z regionálneho elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

 

Počas celoslovenského finálového kola sa uskutočnia rôzne sprievodné aktivity v oblasti európskej agendy.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Víťazný tím sa zúčastní odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli a získa hodnotné vecné ceny. 

Podrobnejšie informácie a pokyny budú poskytnuté prihláseným súťažiacim e-mailom a dostupné na webovej stránke FSV. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. – jaroslav.mihalik@ucm.sk

 

Priebežný zoznam prihlásených škôl:

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Gymnázium Žilina

Gymnázium Rajec

Gymnázium Turzovka

Gymnázium Poprad

Gymnázium Stropkov

Gymnázium Košice

Gymnázium Spišská Nová Ves

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

Gymnázium B. S. Timravy Lučenec

Gymnázium Gelnica

Gymnázium Bratislava

Gymnázium Janka Matúšku Galanta

Gymnázium Jána Hollého Trnava

Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa

Gymnázium L. Stöckela v Bardejove

Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš

Gymnázium Sobrance

Gymnázium v Považskej Bystrici

Gymnázium v Ružomberku

Obchodná akadémia Bardejov

Obchodná akadémia Senica

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Veľký Meder

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Obchodná akadémia Prievidza

Obchodná akadémia Šurany

SOŠ služieb Levice

Spojená škola Šaľa

Stredná odborná škola Humenné

Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola technická Námestovo

Stredná odborná škola technická Humenné

Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Stredná priemyselná škola stavebná Nitra

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava

 

 

Všetky informácie nájdete TU

 

Dokumenty:
  Prihláška

 

 

21.09.2017