Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Horizont 2020 - rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vás pozýva na prednášku PhDr. Jakuba Birku a PhDr. Tomáša Bukovského zo Sekcie podpory vedy v Odbore medzinárodnej spolupráce Národného kontaktného bodu pre H2020 z Centra vedecko technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave na tému Horizon 2020 - rámcový program na podporu výskumu a inovácií.

Prednáška sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 o 12:40 v Aule FSV UCM v Trnave. Prednáška je súčasťou projektu Investičné a štrukturálne fondy podporeného v rámci
vyzvania na projekty Technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11.


Srdečne Vás pozývame.

 

 

 

16.10.2017