Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam Centra informačno-komunikačných technológií UCM

Vážení študenti, 

oznamujeme Vám, že s účinnosťou od akademického roka 2017/2018 platí nový systém používania WiFi:
- sieť ucm-wifi už nie je dostupná
- nové siete prevádzkované CIKT majú názov UCM a UCM-limitovana
- sieť UCM-limitovana nevyžaduje žiadne prístupové údaje avšak poskytuje prístup iba k systémom prevádzkovaným na UCM (napr. AiS2)
- sieť UCM poskytuje prístup do internetu a vyžaduje meno a heslo, kde meno je vaše osobné číslo, heslo je Vaše rodné číslo bez /
- osobné číslo nájdete v AiS2 (je tzv. IDO - identifikátor osoby), prváci ho tiež nájdu v rozhodnutí o prijatí na štúdium
- niektoré operačné systémy vyžadujú aplikáciu určitých nastavení, aby bolo možné používať sieť UCM
- ďalšie informácie, ako aj podrobnejšie postupy ako s pripojiť nájdete na  stránke wifi.ucm.sk

Upozorňujeme, že používaním WiFi na UCM sa stáva váš počítač (alebo iné komunikačné zariadenie) súčasťou počítačovej siete UCM a ste povinní dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET. Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie autorského zákona.

 

 

16.10.2017