Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2017/2018

Vážení študenti, dovoľte, aby sme Vás informovali o harmonograme slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2017/2018

Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava

Dátum: 21. november 2017  

Čas: od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!

 

15.11.2017