Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prednáška s Viktorom Nižňanským

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave a Centrum pre výskum komunálnej a regionálnej politiky Vás pozývajú na prednášku s Ing. Viktorom Nižňanským, PhD., ktorý zastával v rokoch 1999-2001, resp. v rokoch 2002-2006 post splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy. Prednáška je obsahovo zameraná na formovanie regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky vrátane súčasných výziev v regionálnej a komunálnej sfére a uskutoční sa 23.11.2017 o 10:5O hod. v Aule na Bučianskej.

 

 

Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

 

 

 

 

21.11.2017