Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Odpustenie poplatku za prijímacie konanie

Si študent alebo absolvent FSV UCM v dennej alebo externej forme? Ponuka práve pre teba.

V súvislosti s 6. výročím vzniku Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave dekan fakulty doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. v termíne od 27.11. do 4.12.2017 odpúšťa poplatok za prijímacie konanie pre študentov a absolventov fakulty v dennej aj externej forme, ktorí v danom termíne si podajú prihlášku na magisterské štúdium na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Stačí teda vyplniť papierovú formu prihlášky, vyplniť  osobné údaje (potvrdenie od lekára sa nevyžaduje) a podať  osobne do podateľne na Námesie J. Herdu 2 alebo poslať poštou na adresu študijného oddelenia fakulty. 

 

 

 

27.11.2017