Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Smútočný oznam

     Ak raz bude história hodnotiť pôsobenie našej univerzity, pri mene rektora doc. Jozefa Matúša iste bude ako najvýznamnejší jeho počin hodnotiť vznik v poradí štvrtej fakulty, fakulty sociálnych vied. Jej vznik a prvých šesť rokov je spätých práve s menom doc. Matúša. Ako dekan som u neho  vždy našiel pochopenie a porozumenie a nie raz mi ukázal, že pokojným spôsobom sa dá menej pokaziť a viac užitočného spraviť.

    Je asi viac ako symbolické, že posledný deň šiesteho roka existencie našej fakulty je aj prvým dňom bez nášho pána rektora. Ak by bol dnes medzi nami, otváral by u nás dve medzinárodné vedecké konferencie, v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika by mal príhovor na slávnostnej recepcii a bol by aj účastníkom divadelného predstavenia v najstaršom kamennom divadle na Slovensku. Žiaľ, všetky tieto podujatia sa začali minútou ticha na jeho pamiatku.

    V mene Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa chcem naposledy poďakovať pánovi rektorovi za podporu a v mene všetkých pracovníkov a študentov popriať úprimnú sústrasť jeho najbližším rodinným príslušníkom.

 

Česť Vašej pamiatke, pán rektor !

 

 

                                                           Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

                                                                       dekan fakulty

03.12.2017