Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a CASALC-Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách Vás pozývajú na 7. ročník medzinárodnej konferencie „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe“. Konferencia sa koná pod záštitou dekana FSV UCM doc. Petra Horvátha, PhD. v dňoch 14. – 15. júna 2018 v Trnave.

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Invitation
     Registrácia
     Registration
     Template
     Accommodation
     Program

 

 

 

12.06.2018