Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác

V utorok 30. januára 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

  • 8.00 hod. – Ing. Daniela Patková – téma dizertačnej práce: Retrospektívny pohľad praktika na kontinuitu pôsobenia vybraných sociálnych terapií na prijímateľa sociálnej služby v regionálnej komunite.
  • 9.30 hod. – PaedDr. Ľubica Varečková – téma dizertačnej práce: Vzdelávacia politika so zameraním na jazykové vzdelávanie pracovníkov a študentov v odbore sociálne služby a poradenstvo.
25.01.2018