Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2017/2018

Prosíme všetkých študentov posledného roka bakalárskeho  a magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia.

Prosíme o kontrolu správneho zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.

21.02.2018