Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pokyny pre končiacich študentov

Vážení študenti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o pokynoch, ohľadom odovzdávania záverečných prác. 

 

Dokumenty:
  Pokyny

 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme  informovať o ozname študijného oddelenia pre končiacich bakalárov a magistrov, ktorý sa zúčastnia štátnych skúšok máj/jún 2018.

PO ODOVZDANÍ ZP NA FAKULTE JE NUTNÉ, ABY STE DO 07.05.2018 ODOVZDALI NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ FSV :  (BUDOVA UCM, NÁM. J. HERDU 2, 1. POSCHODIE, MIESTNOSŤ Č. 106)

- Prihlášku na štátnu skúšku, potvrdenú od dr. Molnárovej

- Výpis absolvovaných predmetov vytlačený z AISU a podpísaný študentom

            - http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/, postup č. 10

 

 

 

28.02.2018