Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác

V piatok 2. marca 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa, študijný program Verejná politika a verejná správa:

 - 13.00 hod. – Ing. Bystrík Stanko – téma dizertačnej práce: Tvorba komunálnej politiky na úrovni krajského mesta.

 - 15.00 hod. – Mgr. Martin Daško – téma dizertačnej práce: Modely, problémy a faktory úspešnosti medziobecnej spolupráce.

28.02.2018