Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre uchádzačov o PhD. štúdium v odbore verejná správa

Informácia,

pre uchádzačov o  PhD. štúdium v odbore verejná správa sa uskutoční informatívne stretnutie s garantmi štúdia. Záujemcovia kontaktujte zástupcu vedúceho katedry pre študijné záležitosti PhDr. Lukáša, Cíbika, PhD. na emailovej adrese lukas.cibik@ucm.sk do soboty 10.marca 2018 do 12:00 hod.

08.03.2018