Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vyhlásenie vedenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave k voľbám rektora UCM

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave je najmladšou fakultou v rodine našej univerzity. Domnievame sa, že sme prežili zatiaľ sedem úspešných rokov a sme už prirodzenou  a úspešnou súčasťou našej univerzity.

Hlásime sa k odkazu rektora UCM Dr.h.c. Doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., podpis ktorého je pod zakladajúcou listinou našej fakulty. Bol to rektor, ktorý v každej situácii a v každom momente hľadal konsenzus medzi všetkými súčasťami našej univerzity a vždy sa mu to podarilo.

Sme znepokojení atmosférou na našej univerzite. Domnievame sa, že v tejto chvíli je ohrozená sama existencia našej univerzity. Pripomíname, že podľa zákona o zriadení  UCM sa výslovne uvádza, že na UCM sa zriaďujú tri fakulty: Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta prírodných vied. Odchod akejkoľvek súčasti by sa musel realizovať výhradne zmenou zákona o zriadení UCM a obávame sa, že výsledkom by bolo v konečnom dôsledku zrušenie našej univerzity. Sami seba by sme takýmto postupom zničili.

Sme presvedčení, že osobné záujmy viacerých aktérov ničia dobré meno našej univerzity. Voľba novej osobnosti na poste rektora vždy polarizuje akademickú obec. Priebeh udalostí na našej akademickej pôde však prekročil všetky medze slušného správania sa. Prakticky každodenne sa vynárajú rôzne obvinenia, vyhrážky, vydierania, osočovania, nepravdy... Tí, ktorí sa tvária, že im ide najviac  o záujem univerzity,  prilievajú  oleja do ohňa paradoxne najintenzívnejšie. Začína sa  napĺňať scenár, na konci ktorého bude zákonite len zánik našej univerzity.

Nie je výhradným prejavom demokratičnosti, ak sú  voľby  ukončené  hneď na prvý raz. Poznáme veľa príkladov, ak je voľba úspešná až v opakovaných pokusoch. Aj súčasný rektor našej partnerskej Trnavskej univerzity bol zvolený prvý raz na svoj post až na štvrtý pokus. Dokonca pre nezhody vo vnútri univerzity musel čakať na svoje vymenovanie prezidentom viac ako pol roka. Svoj mandát na druhé obdobie už získal hneď na prvý pokus a bol dokonca jediným kandidátom. Preto vyzývame všetkých senátorov, aby sa zúčastnili najbližších volieb kandidáta na rektora a vyjadrili svoju vôľu. Pripomíname, že majú právo i povinnosť sa zodpovedne postaviť k tejto voľbe.

Dôrazne vyzývame všetkých, aby rešpektovali akýkoľvek výsledok  volieb. Veríme, že najbližšie voľby prinesú pozitívny výsledok. Ak sa tak nestane, vtedy nastane už priam povinnosť pre všetky zvolené orgány univerzity hľadať spoločného kandidáta. Nie len predsedovia akademických senátov, ale aj dekani a riaditeľ IFBRL, členovia vedení fakúlt, inštitútu  a univerzity, členovia všetkých akademických senátov i vedecké rady fakúlt a univerzity  by sa mali zapojiť do tohto procesu.

Na záver vyzývame všetkých členov akademickej obce našej univerzity, aby si uvedomili predovšetkým to, že voľbou rektora sa nekončí, ale začína ďalšia  etapa v živote UCM. Budeme musieť naďalej spolu normálne vychádzať, zdieľať spoločné radosti i starosti a predovšetkým sa zodpovedne pripravovať na nové legislatívne prostredie na úrovni vysokých škôl.  Po voľbe rektora sme za to, aby sa preverili všetky obvinenia a nech prípadní zodpovední znášajú dôsledky svojho jednania, vrátane tých, ktorí úmyselne šíria lži a nepravdy Aj my máme mnohé podnety dovnútra univerzity  a viaceré veci sa nám nepáčia. Sme ale presvedčení, že v záujme našej univerzity je najprv si zvoliť nové vedenie a následne riešiť všetky oprávnené podnety.

Dokážme, že 20 rokov budovania našej univerzity bude mať ďalšie úspešné pokračovanie a že súčasné problémy, nech sú akokoľvek zložité, si dokážeme vyriešiť sami medzi sebou. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave spraví preto pred i po voľbách rektora maximum.

 

Trnava, 12.marca 2018

12.03.2018