Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Poškodzovanie finančných záujmov EÚ a závažná kriminalita na úseku daňovej správy

Pozývame Vás na odbornú prednášku JUDr. Jána Šantu, PhD. z Úradu špeciálnej prokuratúry SR, s ktorým budete mať možnosť diskutovať na tému „Poškodzovanie finančných záujmov EÚ a závažná kriminalita na úseku daňovej správy“. Prednáška sa uskutoční 22.3.2018 o 13:00 hod. v miestnosti BU1.

19.03.2018