Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Celoslovenská konferencia ŠVOČ 2018

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave Vás pozáva na celoslovenskú konferenciu Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční 3.5.2018  o 9:00 hod. v miestnosti č. 203, Bučianska 4/A, FSV UCM v Trnave.

 

V termíne do 25.4.2018 treba doručiť:

  • - práce ŠVOČ v elektronickej forme na e-mailovú adresu: klaudia.circova@ucm.sk; dňa 3.5.2018 priniesť prácu v tlačenej verzii    
  • - oponentský posudok k práci ŠVOČ

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Program
     Prihláška

 

 

30.04.2018