Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do študentskej časti AS FSV UCM

 

 

 

KANDIDÁTI DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI

Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM

na funkčné obdobie 2018-2020

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020 vo  voľbách dňa 17. mája 2018 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FSV:

  1. Borošová Anežka
  2. Dančo Jakub
  3. Draková Zuzana, PhDr.
  4. Frimmel Róbert, PhDr.
  5. Halmo Martin, Mgr.
  6. Hrnčárik Andrej, PhDr. et Mgr.
  7. Jankoľa Matúš, Mgr.
  8. Richvalský León, Mgr.

 

Trnava,  dňa  10. mája  2018

 

Volebná komisia:

1) Mgr. Miroslava Dujičová

2) PhDr. Lenka Machyniaková

3) Bc. Richard Šavolt

 

 

 

                                                                                                 doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

                                                                                                   predsedníčka AS FSV UCM

10.05.2018