Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Štipendijný pobyt na Kube

Vážení kolegovia, milí študenti,

dávame Vám do pozornosti, príležitosť podať si žiadosť o nomináciu uchádzačov na štipendijný pobyt na Kube v akademickom roku 2018/2019. Pri výbere uchádzačov je potrebná znalosť španielčiny na komunikačnej úrovni.


Žiadosť je potrebné podať do termínu uzávierky, t. j. do 15.05.2018 v elektronickej podobe, ako aj fyzicky doručiť na SAIA, n. o., na adresy uvedené v nasledujúcich odkazoch:
- študenti 1. a 2. stupňa VŠ:
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=679
- doktorandi:
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=680
- vysokoškolskí učitelia a pracovníci výskumu a vývoja pôsobiaci na VŠ:
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=681

 

 

10.05.2018