Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác

V pondelok 4. júna 2018, v miestnosti BU 4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa, študijný program Verejná politika a verejná správa:

  • 09.00 hod. – PhDr. Karol Zachar – téma dizertačnej práce: Fiškálna decentralizácia a finančný systém slovenských obcí.
  • 11.00 hod. – PhDr. Vladimír Kováčik – téma dizertačnej práce: Implementácia štrukturálnych fondov Európskej únie v kontexte vzdelávacej politiky Slovenskej republiky.

 

 

 

28.05.2018