Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Opravné obhajoby diplomových prác

Vážení študenti,

v súlade s Harmonogramom štúdia na akademický rok 2017/2018 si dovoľujeme informovať študentov, že opravný termín obhajob diplomových prác, pri dočasne alebo trvale neobhájenej diplomovej práci, nie je v auguste 2018 možný. Najbližší termín štátnej skúšky je v tomto prípade január 2019.

07.06.2018