Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM

 

 

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že na funkciu dekana FSV UCM vo voľbách dňa 18. júna 2018 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave kandiduje:

 

  1. doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 

 

 

Predstavenie kandidáta na dekana FSV UCM

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM dňa 18. júna 2018 (pondelok) o 09,00 hod. v miestnosti BU4 (2.posch.).

Program zasadnutia Akademickej obce FSV UCM:

  1. Prezentácia kandidáta doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. na funkciu dekana FSV UCM

 

 

Trnava,  dňa 11. júna  2018

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

 predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

 

13.06.2018