Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Komisionálne skúšky

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že písomné prihlášky na komisionálne preskúšanie je potrebné podať do 28. júna 2018 - 12.00 hod. Zároveň je potrebné prihlásiť sa na komisionálnu skúšku z daného predmetu aj v systéme AIS.

O komisionálnu skúšku z daného predmetu môžu požiadať študenti po vyčerpaní všetkých opravných termínov opakovaného predmetu a študenti tzv. končiacich ročníkov.

Komisionálne preskúšanie sa uskutoční v pondelok 2. júla 2018 o 09.00 hod.,  v miestnosti BU 4, Bučianska ulica 4/A.

 

 

 

26.06.2018