Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

Vo štvrtok 21. júna 2018, v Dolnej zasadačke Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, študijný program Sociálna politika:

  • 9.00 hod. - PhDr. Maroš Potočný - téma dizertačnej práce: Ľudia bez domova v dimenzii akceptácie vybraných miest SR.
18.06.2018