Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM

 

 

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM


Voľby kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie r. 2018 - 2022 sa uskutočnili na riadnom zasadnutí Akademického senátu FSV UCM dňa 18. júna 2018 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti fakulty.
V predmetných voľbách bol v súlade s § 5 ods. 6 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM  za kandidáta na funkciu dekana s účinnosťou od 24. septembra 2018 zvolený

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 

V Trnave, 18. júna 2018

19.06.2018