Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam študijného oddelenia

Študijné oddelenie bude od 25.6.2018 do 6.7.2018 otvorené pre končiacich študentov každý deň v čase 8:30-11:00. Treba priniesť prihlášku potvrdenú od dr. Molnárovej a podpísaný výpis známok za celé štúdium.

Študenti, ktorí idú na opravné štátnice, prinesú samostatnú prihlášku na štátne skúšky podpísanú študentom (prípadne zašlú poštou do uvedeného termínu)

25.06.2018