Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM v Trnave

 

 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 29. mája 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 24. septembra 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Mgr. Simona Galfyová

2) Mgr. Michal Garaj, PhD.  

3) Katarína Procházková

4) Ing. Jana Machatová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.), na prvý kontakt dekanátu v úradných hodinách  od 20. augusta do 31. augusta 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

 

21.08.2018