Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave

 

 

 

Voľby do študentskej časti

Akademického senátu UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 29. mája 2018 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 24. septembra 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Róbert Frimmel

2) Bc. Patrícia Orthová

3) Mgr. León Richvalský

4) Mgr. Katarína Kúkoľová - náhradník

5) Mgr. Monika Práznovská – náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.), na prvý kontakt dekanátu v úradných hodinách  od 20. augusta do 31. augusta 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

21.08.2018